Do Thời (mẫu người, thời thế của Bạn) chi phối cuộc đời bạn nên chi phối các dấu ấn cuộc đời, và thể hiện đậm nét nhất ở đây.

Trắc nghiệm theo phương pháp này giúp bạn nhìn thấu vào các thành bại cuộc đời và thấy Thời trong đó. Phương pháp này cần được Chuyên gia Nhân mệnh học Lê Anh Thi tư vấn khi bạn hoàn tất kết quả.

Sau đây là hướng dẫn viết 4 dấu ấn cuộc đời Bạn và ví dụ minh họa cho Trư Bát Giới. Có thể thực hiện đánh giá cho các nhân vật khác mà 2 phương pháp truyền thống không thực hiện được, như Tôn Ngộ Không, Mai An Tiêm, Chử Đồng Tử, Trần Hưng Đạo.... miễn là biết được chi tiết tiểu sử, các dấu ấn cuộc đời của họ.

Không có câu trả lời tự động cho phương pháp trắc nghiệm này. Khách hàng làm trắc nghiệm để tự xem lại, và các trường hợp được tư vấn, đào tạo tại lớp học (tùy lớp) sẽ được Chuyên gia giải mã. 

Mọi thông tin về dấu ấn cuộc đời đều được bảo mật tối đa.

4 dấu ấn cuộc đời Trư Bát Giới

4 dấu ấn cuộc đời Trư Bát Giới

Các dấu ấn cuộc đời

Các dấu ấn cuộc đời

Bạn vui lòng trả lời các câu hỏi sau. Nếu bạn đã có lịch hẹn với chuyên gia Lê Anh Thi, bạn hãy gửi kết quả trả lời tới cho chuyên gia qua FB messenger: www.facebook.com/ThiSauThoi hoặc zalo 0962 503 386. Mọi thông tin đều được tuyệt đối bảo mật".