17/03/2020 | 1003 |
0 Đánh giá

Thời là mẫu người của Bạn mà Tạo hóa ban cho, và bao gồm công thức thành công, hạnh phúc cho cả cuộc đời. Làm đúng theo mẫu người của mình, công thức thành công đó thì thành công.

Thật không may, công nương Diana từ 6 tuổi thì tựa là cha mẹ đã ly dị; đến khi lấy thái tử Charles, thì "ông ăn chả, bà ăn nem".... Những điều đó là không hợp Thời.

Mỗi người đều thuộc về một trong 6 Thời (6 mẫu người) và Công nương Diana thuộc thời Sáng lập, có đầy đủ 4 đặc trưng, và là công thức thành công là Tựa (cần có điểm tựa trong cuộc đời) - Tổ (cần gắn bó tổ ấm, tổ nhóm, equip) - Lập (khuynh hướng thích độc lập, tự chủ, sáng lập) và Khuyết (có thể khiếm khuyết một mặt nào đó).


Công thức thành công, hạnh phúc của cuộc đời là phải nương theo, phát huy Thời của mình. Thật không may, công nương từ 6 tuổi thì tựa là cha mẹ đã ly dị; đến khi lấy thái tử Charles, thì "ông ăn chả, bà ăn nem".... Những điều đó là không hợp Thời.

... và cái kết buồn.

Hãy cũng xem và chiêm nghiệm "hợp Thời thì thành công" nhé.

Có khoảng 1 tỷ người trên thế giới thuộc thời Sáng lập đó, các bạn ạ.


(*) Xem thêm

Bình luận