Cộng đồng 6 Thời trên FaceBook: nơi sinh hoạt, cảm nhận của học viên, sự kiện lớp học, viết nhật ký quan sát và ứng dụng thời (nhật ký thời), tấm gương vĩ nhân mỗi thời, thơ văn thời, nhìn cảnh ngẫm thời... với hàng chục bài viết/ngày của cộng đồng 6 Thời hàng ngàn học viên và cá nhân.
Hãy kết nối với chúng tôi tại: https://www.facebook.com/6thoi.vn


Hãy kết bạn với https://www.facebook.com/sau.thoi.1485