TẠI SAO CHỬ ĐỒNG TỬ TỪ NGHÈO ĐẾN NỖI KHÔNG CÓ 1 CÁI KHỔ ĐỂ CHE THÂN ĐẾN KINH DOANH PHÁT ĐẠT VÀ SAU TRỞ THÀNH VỊ THÁNH ĐƯỢC THỜ TƯỢNG TRONG VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM?

- Chử Đồng Tử thuộc Thời Sáng lập. Người Thời Sáng lập điểm đặc trưng là có hiếu với cha mẹ, có Tổ và theo Tổ (gia đình, vị thầy, nhóm bạn ...) thì mới thành. Chử Đồng Tử đây nhờ có hiếu vs cha, trung với vua, kết duyên với nàng Kim Dung đồng vợ đồng chồng mà số phận thay đổi từ nghèo túng khố đến kinh doanh đầy lãi, lập phường lập chợ tấp nập và thành một vị Tổ, vị Thánh nổi tiếng trong tín ngưỡng Việt Nam.
- Người Thời Sáng lập đặc biệt cần Tựa Tổ, có cùng tổ (ekip) khởi sự mới thành. Đó là đặc trưng Thời. Thời thực chứng được cả vĩ nhân, vĩ nhân cũng không qua qua được Thời. Thuận Thời thì Thành, trái Thời thì Bại. Bạn cũng vậy, cũng có một Thời của riêng mình, cho dù bạn có nhận ra nó hay không.

 

Nguồn Facebook Cộng đồng 6 THời. Xin xem link sau: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2451396421747844&set=a.1676697922551035&type=3&theater để biết thêm bình luận của các học viên và cộng đồng 6 Thời