Khóa học sắp diễn ra:

LỚP 6 THỜI VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VERIG: xin xem chi tiết tại www.6thoi.vn/6-thoi-verig.html.

 

 

 

 

Khóa học: Giới thiệu về 6 thời (11/01/2020)

Khóa học: Giới thiệu về 6 thời (11/01/2020)

30/12/2019


Anh chị muốn tìm hiểu bản thân, muốn biết công thức thành công của cuộc đời mình, muốn giải mã được những thành bại trong quá khứ của bản thân, anh chị từng được nghe nói đâu đó về 6 thời, mời anh chị cùng tham gia một lớp học ngắn để chúng tôi giới thiệu với anh chị về 6 thời, nhằm giúp anh chị tìm ra được công thức thành công của Tạo hóa đã gieo sẵn trong anh chị.

Xem thêm ››