CHƯ BÁT GIỚI - đặc trưng thời Thay Đổi đậm nét - khi thành Phật thì thời Thay đổi cũng không mất đi 

 

Do không thể có ngày giờ sinh cũng như bắt Bát Giới làm trắc nghiệm, chúng ta có thể xác định thời theo 4 dấu ấn cuộc đời. Phương pháp này khó hơn, nhưng rất ý nghĩa do chỉ ra Thời CHI PHỐI mọi dấu ấn cuộc đời, đặc biệt là thành công, thất bại của bạn.

Nhiều bạn trên lớp làm 4 dấu ấn cuộc đời chưa khách quan, thì cũng chưa thấy rõ thời. Mình minh họa, các bạn đoán Thời của Chư Bát Giới, và hãy tập làm 4 dấu ấn cuộc đời cho chính mình nhé, và nghiệm lại "Hợp thời thì thành, trái thời thì bại".

Để biết thêm chi tiết và thảo luận liên quan, xin xem 
https://www.facebook.com/groups/congdong6thoi/permalink/806726099845833/