Youtube 6 Thời tập hợp các video hay trong quá trình giảng dạy, tư vấn về Thời, và các video trợ giúp học viên, khách hàng hiểu và rèn luyện Thời, theo các mục như Giới thiệu về 6 Thời, Cảm nhận của học viên, Nhật ký Thời, Vĩ nhân với Thời, THời cải thiện mối quan hệ....
Hãy đăng ký theo dõi Youtube 6 Thời tại: bit.ly/youtube-6thoi để được thường xuyên nhận được các video hay, miễn phí, thú vị để hiểu THỜI một lần, chuyển VẬN cả đời!